Artwork and Graphic Design by Karin Almlöf Artwork and Graphic Design by Karin Almlöf

  
  SWEETSPOT REVISITED (2023) - konstbok med bilder av målningar, gjorda av konstnären och grafiska formgivaren Karin Almlöf. I boken finns även noter på de sex låtar som finns med på CD'n. Spiralrygg, A5.
Ett insprerande samarbete mellan två konstformer!

Pris: 180:- (inkl moms) + porto/frakt

Grafisk formgivning: Karin Almlöf Grafisk formgivning: Karin Almlöf


 LINDELL JAZZ  (2022) - notbok med 15 kompositioner för C-, Bb- och Eb-instrument. 
Musiken är inspirerad av konstnären Lage Lindell (1920-1980). Bilder på omslag och inne i boken.
Spiralrygg, A4.

Pris: 200:- (inkl moms) + porto/frakt

Graphic design by Karin Almlöf. Graphic design by Karin Almlöf.

The Sweetspot Sessions  (2022) - notbok med "lead sheets" för C-, Bb- och Eb-instrument, samt Per Thornbergs saxofonsolon transkriberade. Spiralrygg, A4.

Pris: 180:- (inkl moms) + porto/frakt

 Interaktioner i musik och konst (2020) - ny bok av Per Thornberg, som berättar hur fem nya kompositioner har inspirerats av fyra konstnärer. 
Bilder, notexempel och text som ihop med musiken blir en helhetsupplevelse!

Pris: 140:- (inkl moms) + porto/frakt

Mer info om boken, konstnärerna och musiken
finns här!

Del 25 "Timelines" innehåller noter (lead sheets i C) på kompositioner

gjorda från perioden 1998 - 2011. Flera låtar är inspirerade av bildkonst

och särskilda konstnärer. Andra har tillkommit som beställningsverk

till exempel "Crossways 2001" och "Halmstad 700 år - 2007".

Några kompositioner är från mina resor och stipendievistelser i Paris (2009) och på Capri (2011).

A4 - format med sprialrygg för att passa notstället.

 

Pris: 100:-   

Del 24 "RILKE-SONGS" innehåller 16 kompositioner med tonsatta

texter av Rainer Maria Rilke (1875-1926).

Texterna är hämtade ur Rilkes böcker "The book of hours -

Love poems to God" samt "New Poems". På min senaste CD

"Guidelines" finns fem sånger representerade. De övriga

har tillkommit under ( och efter) min vistelse i Villa San Michele

på Capri sommaren 2011.

Låtarna är skrivna för olika sättningar som solo, duo, trio och större ensembler. Noter i klingande (C).

Kan användas både av professionella utövare samt i undervisningssammanhang.

 

Pris: 120:-  

Del 23 "Guidelines" 15 Compositions innehåller noter (lead sheets i C)

på alla låtar som finns med på CD'n med samma namn.

Låtarna är komponerade och arrangerade för olika

sättningar och instrument.

 

Pris:   100:-   

Del 22 "COSMIC JOURNEY" innehåller noter (lead sheets i C)

på alla stycken som finns med i DVD'n / konstfilmen -

"The Six Elements". Handskrivna originalnoter som är

rikt - och unikt - illustrerade av konstnären Dagmar Glemme.

Måste ses! Mycket koloristiska akvareller som interfolierar med notskriften på ett kreativt sätt.

Boken kan användas som nothäfte, eller som en vacker konstbok att bläddra i!

 

Pris: 150:-  

Improvisationsböckerna vol 1 - 20 har ordinarie pris tillsvidare. Vissa av volymerna är för tillfället slut i lager, men nya är på gång. Hör av Dig med förfrågan så löser vi detta på bästa sätt. "Paketpris" kan ges vid större beställningar. Det finns även möjlighet att låna böckerna på bibliotek för att få en uppfattning om innehåll och upplägg.

Del 21 "JAZZ IMPROVISATION" är en improvisationsbok med Engelsk

text, som innehåller exempel och axplock från mina olika läroböcker.

Nothäftet togs fram och presenterades för en Amerikansk jazzpublik vid min gästföreläsning på IAJE Jazz Convent i New York City 2007.

 

Pris: 100:-

Del 20 "Jazz-frasering" 78 s.

Boken vänder sig till alla instrument (och sång), samt innehåller konkreta tips
med övningar och metoder för att utveckla förmågan att frasera inom jazzidiomet
och stimulera fantasi och variationsrikedom. Förutom övningar över olika
harmoniföljder ges flera exempel, analyser och kommentarer genom att studera
transkriptioner (plankade solon) av kända och stilbildande jazzmusiker, samt
exempel på hur man kan bearbeta melodipresentation av standards. Boken
innehåller noter för C-, Bb- och Eb-instrument samt i basklav.

 

Pris: 150:-  

Del 19 "Sax etyder" (86 sid.) A5-format.

(Omslaget är gjort av Per Thornberg)

"Sax-etyder" innehåller övningar för saxofonister t ex skalor/tonförråd, teknik, tonbildning, treklanger, solon, ackordtoner, motiv, sekvenser, rundgångar. Denna etyd-bok kan med fördel kombineras med del 4, del 8 och del 15 samt mina andra improvisationsböcker. Volym 19 är anpassat efter saxofonens register, men kan även användas av andra instrumentalister.

 

Pris 90:-                        

Del 18 "Jazz-blås" (96 sid.)

(Omslaget är gjort av konstnären Nils Johanson)

"Jazz-blås" är en bearbetning och överföring av del 14 "Jazz-stråk" till blåsare. Det finns imp-låtar av olika karaktär (gospel, pentatonik, blues, ballader, folkton, swing m.m.) med såväl förenklade som utsmyckade varianter av melodistämman samt förslag på tonförråd för solospel. Stämmor finns för C-, Bb-, Eb-instrument samt i basklav + piano-komp. Boken kostar 140:- (inkl moms) och en övnings-CD ingår.

 

Pris: 140:-

Del 17 "Grundmaterial för IMP-ensemble" 102 s.

(Omslaget är gjort av konstnären Nils Johansson)

Ett grundmaterial med ensemble-låtar och imp-övningar för de som har spelat i
några år, men som är nybörjare vad gäller improvisation. Stämmor finns i C, Bb,
Eb, basklav, altklav samt för piano och bas. Innehållet vänder sig till alla
instrument och tar upp pentatonik, blues 2-5-1, folkton m.m

Innehåller Övnings CD.

 

Pris 130:-  

Del 16 "Motiv-övningar" 52 s.

(Omslaget är gjort av konstnären Nils Johanson)

En etydbok (för alla instrument) med motiv och motiviska fraser av tonal och
rytmisk karaktär, som underlag för jazzimprovisation och musikaliskt hantverk
på instrumentet. Byggstenar, sekvenser och fragment som ökar din medvetenhet
att improvisera över olika harmoniska förlopp och i alla tonarter.

 

Pris: 100:-

Del 15 "Motivövningar för saxofon" 80 s. (A5)

(Omslag av konstnären John Wipp)

Etydbok för saxofonister (fungerar även för
andra instrument) med rytmiska och melodiska motiv, fraser, sekvenser,
intervall m.m. i alla tonarter.

 

Pris: 80:-

Del 14 "Jazz-stråk" 110 s.

(Omslag av konstnären Jörgen Fogelquist) En metod för jazzimprovisation
anpassad för stråkmusiker (violin, viola, cello/kontrabas). Låtar och övningar
i olika stilar och svårighetsgrad. Piano-komp och bakgrunder finns.

Innehåller Övnings CD.

 

Pris: 140:-

Del 13 "Jazz-piano-komp" 110 s.

(Omslag av konstnären Peter Arnesson) Komp-modeller, schabloner, voicings i
olika stilar och ackordföljder. Avsedd för pianister, brukspianister och andra
instrumentalister som kompar på piano.

 

Pris: 140:-

Del 12 "Jazzduetter" 72 s. Pris: 120:-
(Omslag av konstnären Stefan MÅS Persson) Duetter i olika jazzstilar för alla instrumentalister (C, Bb, Eb och basklav). Utskrivna piano-komp stämmor finns.

 

 

 Pris: 120:-

Del 11 "Improvisationslåtar" 44 s. (Omslag av konstnären Hardy Strid)

Egna kompositioner anpassade för
ensemblespel (C, Bb, Eb och basklav). Olika typer av improvisation, tonförråd
och stilar.

 

Pris: 100:-

Del 10 "Improvisationsmetodik" 90 s.
Pris: 150:-

(Omslag av konstnären Nils Johanson) Metodik, tips och konkreta övningar för
eget improviserande samt i undervisningssyfte.

 

Pris: 150:-  

Del 9 "Speglingar – musik till bilder" 78 s.

(Foto: Bo Strömberg)

Egna kompositioner som är direkt inspirerade av bildkonst.
Kan användas som ensemblematerial – C, Bb, Eb och basklav.

 

Pris: 120:-  

Del 8 "Jazzduetter för saxofon" s.40 s.

(Omslag av konstnären Hardy Strid) Duetter i olika jazzstilar för saxofonister
med tillhörande improvisationsövningar.

 

Pris: 80:-

Del 7 "Melodiska linjer över 2-5-1" 78 s.
Pris:140:-

(Omslag av konstnären Nils Johanson) Metod för improvisation över 2-5-1
progressioner i dur och moll i alla tonarter. Fraser och melodiska linjer för
alla instrument. Innehåller Övnings CD.

 

Pris: 140:-

Del 6 "50 kompositioner" 62 s.
(Omslag av konstnären Nils Johanson)

Egna kompositioner/låtar i olika stilar
från 1970- ,1980- och 1990-talet. Kan användas som ensemblematerial.

 

Pris: 100:-

Del 5 "Improvisera över ackord" 94 s.

(Omslag av konstnären Nils Johanson) Metod för improvisation steg-för steg över olika harmoniska förlopp och ackordföljder, för alla instrument.

 

Pris 140:-

Del 4 "Jazzsaxofon" 96 s.
(Omslag av konstnären Nils Johanson)

Etydbok för saxofonister.
Teknik, tonbildning, fraser för improvisation m.m.

 

Pris: 140:-

Del 3 "Jazzensemble" 124 s.

(Omslag av konstnären Maria Borgström)

Ensemble-övningar för C, Bb och
Eb-instrument, tonförråd, teori m.m.

 

 

 Pris: 160:-

Del 2 "Jazzetyder för solospel" 82 s.

(Omslag av konstnären Nils Johanson)

Etyder/övningar, fraser, teori för alla
instrument. (Forts på del 1)

 

Pris: 140:-               

Del 1 "Jazzimprovisation " 58 s.

(Omslag av konstnären Nils Johanson) Grundläggande teori och
improvisationsövningar för alla instrument.

 

Pris: 100:-             

Moms (6%) ingår i alla priser!

Per Thornberg har publicerat 25 volymer / improvisationsböcker